2014

Door Eddie Scholl

Het 32e Waling Dijkstra toernooi al weer en dat betekende een weerzien met veel oude, maar gelukkig ook veel nieuwe bekenden. Oude bekenden zoals Waling Dijkstra jr., al jaren onze vaste sponsor, die deze maal zijn dochter Ophelie meebracht om de openingszet te doen. Of zoals het personeel van Tresoar, dat even vriendelijk als altijd assistentie verleende. Of zoals veelvuldig winnaar Sipke Ernst, net terug van een gewonnen toernooi in Paramaribo. Even voor tienen belde hij op dat hij zich verslapen had, maar in de loop van de 2e ronde zou arriveren en inderdaad, de helft van zijn bedenktijd was reeds verstreken, toen hij gewapend met een noodzakelijk kopje koffie de speelzaal binnentrad om Maarten Etmans in de resterende 10 minuten keurig van het bord te schuiven. Maar ook zoals Rienk Sijbesma en Jan Hibma, die weinig van de 32 Waling Dijkstra toernooien gemist hebben. En natuurlijk vaste ICT-er en toernooifotograaf Eelke Heidinga, zonder wiens inbreng een Philidortoernooi ondenkbaar is.

Lees meer: Dimitri Reinderman sterkste in het 32e Waling Dijkstra toernooi (2014)