Een mooi toernooi weer, dat 37e Waling Dijkstra toernooi, ook dit jaar met steun van Tresoar en de firma Zandleven (Waling Dijkstra) georganiseerd. En met veel deelnemers, 75 maar liefst, waarmee het maximumaantal van 80 deelnemers die nog net in de GysbertJapicx zaal passen, bijna gehaald werd.
Traditiegetrouw liet sponsor Waling zich weer bij de opening zien, vergezeld door dochters Ophelie en Veerle, die de eerste zetten op de topborden in beide groepen uitvoerden. Daarvoor had Martha Kist namens Tresoar enkele woorden gesproken over de denksportcollectie van Tresoar.

Lees hier het verslag verder >>>

Eindstanden en foto's